algemene voorwaarden1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van seaEQ met consumenten (art. 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, BGB) die via onze online shop worden aangegaan. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een doel dat noch onder zijn commerciële noch onder zijn werkzaamheden als zelfstandig beroepsuitoefenaar valt.

2. Contractanten, klantenservice
De overeenkomst wordt aangegaan met seaEQ. Nadere informatie over ons vindt u in ons colofon (impressum). Voor vragen, reclamaties en klachten kunt u onze klantenservice bereiken via faxnummer +31- 84 - 730 57 73 of per e-mail service@seaEQ.com.

3. Gedragscode
Wij hebben ons aan de onderstaande Duitse gedragscode onderworpen: Trusted Shops Kwaliteitscriteria. De URL naar de gedragscode: http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html Nederlands: http://www.trustedshops.nl/keurmerk/dat-controleren-wij.html

4. De overeenkomst
De presentatie van de producten in de online shop is geen bindend wettelijk aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de bestelknop te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de producten die in de winkelwagen zijn opgenomen. De ontvangstbevestiging voor de bestelling gebeurt direct met het verzenden van een geautomatiseerde e-mail waarin tegelijk wordt bevestigd dat de bestelling is aangenomen. Met deze e-mailbevestiging is de overeenkomst gesloten.

5. Verzendkosten
Behalve de vermelde productprijzen worden ook nog verzendkosten berekend. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aangeboden producten.

6. Betaling
De betaling gebeurt tegen vooruitbetaling of met PayPal.

• Vooruitbetaling
Als u voor een vooruitbetaling kiest, geven wij u onze bankgegevens in de opdrachtbevestiging en zullen wij de producten leveren zodra het bedrag op onze rekening staat.

• PayPal
Bij betaling via Paypal wordt uw credicard rekening belast bij voltooiing van de bestelling, bij betaling per creditcard wordt uw rekening belast bij verzending van de goederen.

7. Zelf ophalen
Wij leveren uitsluitend via verzending. U kunt uw product(en) helaas niet zelf ophalen.

8. Verrekening
Een recht op verrekening kunt u alleen doen gelden als uw eisen door een rechtbank als rechtsgeldig zijn erkend of onbetwistbaar zijn of schriftelijk door ons zijn erkend.

9. Retentierecht
U kunt het retentierecht alleen doen gelden indien de vorderingen uit dezelfde overeenkomst voortvloeien.

10. Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment dat de betaling volledig is voldaan, blijft het product ons eigendom.

11. Herroepingsrecht
Consumenten hebben veertien dagen het recht op herroeping.

U kunt uw overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) of (indien het product voor het einde van de termijn aan u ter beschikking wordt gesteld) ook door retourzending van het product herroepen.

De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet voordat het product bij de ontvanger is gearriveerd (bij herhalende leveringen van gelijksoortige producten niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat wij aan onze informatieplicht [inzake het herroepingsrecht] volgens artikel 246 paragraaf 2 in combinatie met paragraaf 1 lid 1 en 2 van het Duitse Invoeringswetboek bij het Duitse Burgerlijk wetboek (respectievelijk het EGBGB en het BGB) en onze plichten volgens paragraaf 312g lid 1 zin 1 van het BGB in combinatie met artikel 246 paragraaf 3 van het EGBGB hebben voldaan. Om aan de termijn van de herroeping te voldoen, volstaat het als de herroeping of het product op tijd worden verstuurd.

De herroeping moet worden gestuurd naar:

seaEQ GmbH i.L.
Kiewittstrasse 51
47638 Straelen
---------------------------------------

Managing director: Sandra P. Hofmann
E-mail: service@seaEQ.com
Telefax: +31 - 84 - 730 57 73

Consequences of revocation

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen betalingen respectievelijk producten te worden geretourneerd en eventueel verkregen voordelen (zoals rente) te worden overgedragen.

Als u de ontvangen producten en benuttingen (bijvoorbeeld de voordelen van het gebruik) niet of slechts in een slechtere staat kunt teruggeven respectievelijk overdragen, dient u ons een relevante vergoeding te betalen. Voor de verminderde kwaliteit van het product en voor het genoten gebruik hoeft u alleen een vergoeding te betalen, indien het gebruik of de verslechtering van het product geweten kan worden aan een gebruik dat het testen van de eigenschappen en het functioneren van het product overstijgt. Onder »test van de eigenschappen en het functioneren« wordt verstaan het testen en uitproberen van het betreffende product zoals dit bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen op ons risico naar ons te worden teruggestuurd. U dient de gangbare kosten voor de retourzending op u te nemen als het geleverde product in overeenstemming is met het bestelde product en het te retourneren product niet meer dan 40 euro kost of als u bij een hogere productprijs de betaling of de contractueel overeengekomen deelbetaling op het moment van de herroeping nog niet hebt voldaan. Als het bovenstaande niet van toepassing is, is de retourzending voor u gratis. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald.

Aan de terugbetalingsverplichtingen dient binnen 30 dagen te worden voldaan. De termijn begint voor u op het moment dat u de herroeping of het product verstuurt en voor ons met de ontvangst van de herroeping of het product.

Einde van de informatie over de het recht op herroeping.

12. Voorwaarden inzake de kosten bij een herroeping
U dient de gangbare kosten voor de retourzending op u te nemen als het geleverde product in overeenstemming is met het bestelde product en het te retourneren product niet meer dan 40,00 euro kost of als u bij een hogere productprijs de betaling of de contractueel overeengekomen deelbetaling op het moment van de herroeping nog niet hebt voldaan.

13. Opslaan van de contracttekst
Wij zullen de tekst van de overeenkomst opslaan en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene voorwaarden per e-mail toe. De Algemene Voorwaarden kunt u op ieder moment ook hier op deze pagina lezen en downloaden. Uw eerdere bestellingen kunt u in de inlogsectie voor onze klanten inzien.

14. Taal van de overeenkomst
De overeenkomst is in de Nederlandse, Engelse, Duitse taal verkrijgbaar.

 
earliness 1 earliness 2 earliness 3
morning 1 morning 2 morning 3
day 1 day 2 day 3 day 4 day 5
evening 1 evening 2 evening 3
night 1 night 2 night 3