colofon

seaEQ GmbH i.L.
Kiewittstrasse 51
47638 Straelen
Germany 

info@seaEQ.com

Managing director:

Sandra-P. Hofmann

Contact:

Tel.: +49-28 39/5 68 43 87


Fax: +31-84-730 57 73
E-mail: info@seaEQ.com

USt-IdNr.: DE 3054 179 17
HR Kleve HRB 13971

Rekeningnummer:

Volksbank an der Niers
IBAN DE 87 320 613 84 511 332 101 8 
BIC GENODED1GDL   

 

Deze colofon geldt ook voor de Facebooksite https://www.facebook.com/pages/seaEQ/496850737002348?hc_location=timeline


Design + Konzeption: 

aia orange


info@aiaorange.de
www.aiaorange.de

 

Programmering: 

agentur zwetschke


info@zwetschke.de
www.zwetschke.de


Disclaimer 

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de op deze website geplaatste informatie. Elke eis tot aansprakelijkheid tegenover de auteur die betrekking heeft op materiële of ideële schade die een gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie respectievelijk het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie is nadrukkelijk uitgesloten voor zover de auteur geen aantoonbaar opzettelijke of ernstig nalatige schuld treft.
Elk aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het complete aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Doorverwijzingen en links
Bij directe of indirecte doorverwijzingen naar andere websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen gelden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en hij technisch in staat zou zijn en van hem gevergd zou kunnen worden dat hij het gebruik van onwettige informatie verhindert.
De auteur verklaart hiermee nadrukkelijk dat er op de pagina's waarnaar wordt doorverwezen geen illegale informatie herkenbaar was op het moment dat de links op de website werden geplaatst. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de informatie of het geestelijk vaderschap van de gelinkte respectievelijk gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee nadrukkelijk van alle informatie van alle gelinkte respectievelijk gekoppelde pagina's die na de plaatsing van de link op deze website zijn gewijzigd. Deze constatering geldt voor alle links en doorverwijzingen die binnen ons eigen aanbod zijn opgenomen en ook voor bijdragen van anderen in de door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieplatforms, overzichtlijsten met links, mailinglisten en voor alle andere vormen van databanken, waarvan de informatie openstaat voor geschreven externe bijdragen. Voor illegale, onjuiste of onvolledige informatie en met name voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van zulke informatie ontstaan, rust de aansprakelijkheid uitsluitend op de aanbieder van de pagina waarnaar is doorverwezen en niet op degene die via de links slechts naar de betreffende publicatie doorverwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te respecteren en door hem zelf gemaakte afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten waarop geen licentierechten rusten.
Alle binnen dit internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en handelsmerken zijn onverkort aan de bepalingen in het betreffende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde rechthebbende onderworpen. Het feit dat de naam van een merk uitsluitend wordt genoemd betekent niet dat het handelsmerk niet door de rechten van derden is beschermd!
Het copyright voor de gepubliceerde en door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend eigendom van de auteur van deze pagina's. Het kopiëren, verveelvoudigen of gebruiken van zulke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, geeft de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis vrij. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en in redelijkheid kan worden gevergd, ook zonder het verstrekken van zulke gegevens respectievelijk met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het colofon (het impressum) of in een daarmee vergelijkbaar onderdeel gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor van juridische stappen tegen afzenders van zogeheten spam-mails.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet als onderdeel van het internetaanbod worden opgevat van waaruit naar deze pagina is doorverwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan het geldende recht voldoen, blijven de overige onderdelen van dit document ten aanzien van de inhoud en de geldigheid onverminderd van kracht.

6. Deze website maakt gebruik van Google Analytics
Google Analytics is een internet-analysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages voor de beheerder van de website samen te stellen en om overige diensten te verzorgen die met het gebruik van de website en het internet samenhangen.
Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk is voorgeschreven en indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt voorkomen dat de cookies op uw pc worden geïnstalleerd door de instellingen in uw browser daarop aan te passen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.
Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u verzamelde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze zoals hierboven staat beschreven en met het hierboven eveneens beschreven doel.

7. Gebruik van Facebook Social Plugins
Onze website maakt gebruik van Social Plugins ("plug-ins") voor sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geëxploiteerd ("Facebook"). Deze plugins zijn gekenmerkt met een facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin".
Als u een webpagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, zal uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook opbouwen. De informatie van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en door deze in de webpagina opgenomen.
Door het opnemen van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geopend. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebookaccount toewijzen. Als u interactief met de plugins werkt, bijvoorbeeld als u op de knop "Vind ik leuk" klikt of een opmerking verstuurt, wordt de betreffende informatie van uw browser direct naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het daarna verwerken en gebruiken van de gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, gelieve u in de aanwijzingen van Facebook over de gegevensbescherming na te lezen.
Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt.

 
earliness 1 earliness 2 earliness 3
morning 1 morning 2 morning 3
day 1 day 2 day 3 day 4 day 5
evening 1 evening 2 evening 3
night 1 night 2 night 3